• Veel leuke activiteiten na het zeilen

  • Gezellig met z’n allen op het water

  • Een super vakantie met je vriendjes!

Voorwaarden

Onze voorwaarden

 

1. Prijzen
De bij de cursussen genoemde prijzen zijn inclusief alle lesmaterialen,instructie, zwemvesten, lakenset, volledige verzorging en overige activiteiten. Genoemde prijzen zijn per persoon.

2. Doorgaan van arrangementen
Bij onvoldoende deelname heeft zeilschool it Beaken het recht om een arrangement te annuleren en verplicht de zeilschool zich voorts tot onmiddellijke kennisgeving en terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

3. Aansprakelijkheid
Bij schadegevallen kunnen de zeilschool noch haar medewerkers aansprakelijk gesteld worden.

4. Zwemmen
Uit veiligheidsoverwegingen is het verplicht dat de deelnemers een zwemdiploma hebben.