• Veel leuke activiteiten na het zeilen

 • Gezellig met z’n allen op het water

 • Een super vakantie met je vriendjes!

CWO Systeem

De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline (bijv: kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, brandingsurfen etc.).

Naast deze diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters.

Het CWO-systeem kent vele diploma’s. In principe heeft elke discipline drie diploma’s, enkele zelfs vier. De opbouw van de diploma’s is bijna altijd dezelfde:

 • Diploma 1 geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd.
 • Diploma 2 betekent dat er onder normale omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden.
 • Diploma 3 wil zeggen dat men t/m windkracht 6 Beaufort kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.
 • Diploma 4 wil zeggen dat men onder alle omstandigheden de boot onder controle heeft en kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning. Tevens is dit diploma een voorwaarde voor het instructeursdiploma.

diploma's

Bij Zeilschool It Beaken werken we met de volgende diplomalijnen:

 • Jeugdzeilen 1-mans (optimist & optimini) CWO 1,2,3
 • Jeugdzeilen 2-mans (Pico 2-mans) CWO 1,2,3
 • Jeugdkielboot (laerling) CWO 1,2,3
 • Zwaardboot 1-mans (Pico) CWO 1,2,3,4
 • Kielboot (valk) CWO 1,2,3,4

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl nog niet aan alle eisen van het diploma is voldaan, krijgt de cursist de vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke eisen nog gewerkt moet worden. De instructeur zal altijd een goede uitleg geven waarom onderdelen niet volledig behaald zijn.

Voor het CWO 3 & 4 diploma van zwaardboot en kielboot moet een theorie-examen gedaan worden. Tijdens dit examen worden de BPR regels, koppels en krachten en werking van de zeilen. Voor dit examen is het zeer aan te raden het boek : “Het Zeilboek” te kopen. Deze is bij te bestellen bij een zeilcursus of in de boekenwinkel te verkrijgen.

Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging (met dezelfde discipline in het opleidingspakket) worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet zijn afgerond.

Als het niet is gelukt om een diploma in een seizoen te halen kan in het volgende jaar meestal eenvoudig de oude stof weer worden opgehaald. Daarom is het belangrijk om bij een vervolgcursus het behaalde vorderingenstaat weer mee te nemen.