Privacyverklaring Zeilschool It Beaken

Zeilschool It Beaken Zeilschool It Beaken, gevestigd aan It Eilan 65 8621 CT Heeg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
It Eilan 65 8621 CT Heeg
0031-515-442898

Jan IJben is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeilschool It Beaken
Hij is te bereiken via jan@ottenhomeheeg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Zeilschool It Beaken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zeilschool It Beaken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@it-beaken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’s
Tijdens uw verblijf kan Zeilschool It Beaken foto’s maken van activiteiten onder leiding van It Beaken voor promotiedoeleinden. Zeilschool cursisten stemmen daarmee in bij hun inschrijving. Mocht u onder geen beding willen dat wij foto’s van uw kind(eren) maken en/of voor promotionele doeleinden gebruiken, dan kunt u dit kenbaar maken via info@it-beaken.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Zeilschool It Beaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling op grond van een overeenkomst
 • Wij verzenden onze nieuwsbrief en/of reclamefolder alleen aan betrokkenen die toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zeilschool It Beaken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Zeilschool It Beaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam – 7 jaar- met als reden de belastingwetgeving
 • Adresgegevens –  7 jaar – met als reden de belastingwetgeving
 • Telefoonnummer –  7 jaar – met als reden de belastingwetgeving
 • E-mailadres – 7 jaar – met als reden een commercieel belang
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website – 5 jaar – met als reden een commercieel belang
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – 5 jaar – met als reden een commercieel belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Zeilschool It Beaken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeilschool It Beaken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@it-beaken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zeilschool It Beaken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zeilschool It Beaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@it-beaken.nl

Cookies

Welke cursus kies jij? Reserveer meteen!

Boek nu
Pagina delen:

De voordelen van zeilschool It Beaken

 • Goed leren zeilen
 • Jonge, enthousiaste en betrokken instructeurs
 • Les in kleine groepen
Contact
Instructeur worden? Neem contact op

Boek nu je zeilkamp voor 2024!

Zeker zijn van een plekje in jouw favoriete discipline? Boek dan nu jouw zomerkamp!

Lees verder