• Veel leuke activiteiten na het zeilen

  • Gezellig met z’n allen op het water

  • Een super vakantie met je vriendjes!

Erkenningen

CWO logo

CWO

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van de ANWB, Hiswa-vereniging, en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline. Bij ons kun je de volgende diploma’s en vorderingenstaten halen;

  • Jeugdzeilen 1 mans
  • Jeugdzeilen 2 mans
  • Zwaardboot 1 mans
  • Zwaardboot 2 mans
  • Jeugdzeilen
  • Kielboot

Naast deze diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen.

Hiswa logo

HISWA

Watersportbedrijven die zijn aangesloten bij HISWA Vereniging zijn betrouwbare partners. HISWA-leden zijn professioneel en bieden zekerheid. U kunt het beste met hen zakendoen. Zodat u zorgeloos kunt varen.
HISWA-leden hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden. Daarnaast zijn er specifieke keurmerken en certificaten beschikbaar, die u extra zekerheid bieden.
Bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een veilige verhuurboot of een betrouwbare zeilschool.

NPJ logo

NPJ

Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen is opgericht ten behoeve van het jeugdwedstrijdzeilen in Nederland.
Het NPJ geeft zichzelf de opdracht het jeugdwedstrijdzeilen te verenigen en met een sterke organisatie diverse zaken binnen de jeugdwedstrijdsport, met een vergaande professionaliteit, aan te pakken en te faciliteren.
Doelstelling is zoveel mogelijk jeugd aan het wedstrijdzeilen zien te krijgen en te houden door de structuur en alle bestaande en nieuwe faciliteiten rond het nationale jeugdwedstrijdzeilen optimaal te organiseren en te begeleiden.